Hollywood 2014

 

 

Hollywood nawiązuje do Czarnej Marii – miejsca, w którym Thomas Alva Edison przeprowadzał jedne z pierwszych prób uzyskania obrazu ruchomego. Jego badania nie zostały jednak zwieńczone sukcesem. Odniesienie się do jego działań ma na celu gloryfikację porażki, która umożliwia zjawiskom oraz historiom pozostanie w fazie potencjalności. W odtworzonej Czarnej Marii pokazuję slajdy- scenografie, prowizoryczne plany filmowe oraz pomysły, które spełzły na niczym lub które nie wyszły poza fazę próby.

Hollywood refers to Black Mary – building or rather a shed where Thomas Alva Edison experimented with creating motion pictures. His attempts weren’t successful and by referring to them I glorify failure because it enables certain stories to keep their potential form and remain a dream. In the reconstructed Black Mary I presented 35mm slides – stage designs, makeshift ‘film settings’ from my animation movies or other projects which came to nothing.