Mogłoby tak być / It Could Be True 2012

 

 

Don’t Kichot, 2011, powieść uzupełniająca zwój / a novel completing the scroll

Mogłoby tak być zbudowane jest za pomocą tekstu i obrazu. Zwój rysunkowy jest wizualną narracją, która swój negatyw (albo pozytyw) znajduje w towarzyszącym mu tekście. Zwój nie jest ilustracją tekstu, tylko tym, czego nie potrafiłam napisać i odwrotnie. Całość jest (nieudaną) próbą całkowitego opanowania i skonsumowania opowieści.

It Could Be True focuses on building a story by using both text and drawings. The drawing scroll is a visual narrative, a form of unhindered registration of a story that the spectator can co-author by using their imagination to add to the plot. The scroll is not an illustration completing the text, but it is about what I wasn’t able to write and the other way round. The whole project is an attempt (a failed one) to fully capture and digest a story.