Xięga / The Book 2013

 

Księga jest szkicownikiem w którym testuję pomysły oraz w którym kończą te nienadające się do samodzielnego funkcjonowania. Jest cmentarzyskiem. Tytuł nawiązuje do Księgi z opowiadania Bruno Schulza.

The Book is a scetchbook where I test out ideas and where end up those which are no good. The title relates to the Book from one of Bruno Schulz’s stories.